FRaU 2014年 04月号

講談社より出版されている「FRaU 2014年 04月号」に、東府やRESORT&SPA-IZUが掲載されました。